perjantai 16. maaliskuuta 2018

Terveyden ja sairauden välisestä rajanvedosta


Sattui silmiini Ylen Akuutin sivuilta jo useamman vuoden vanha, mutta edelleen ajankohtainen artikkeli koskien terveyden ja sairauden välisen rajan vetoa ja erilaisten oireiden ja ilmiöiden sairaudeksi määrittelyä. Medikalisaatiosta puhutaan, kun ns. normaaliin elämään ja ihmisenä olemiseen kuuluvia asioita aletaan määritellä lääketieteelliseksi ongelmaksi, johon tulee olla jokin lääketieteellinen hoito tarjolla. Esimerkeiksi ilmiöistä, joiden medikalisoimisesta käydään keskustelua, artikkelissa nostetaan oireryväs, josta käytetään termiä yliaktiivinen virtsarakko sekä vanhuusiän liikkumattomuudesta johtuva lihaskato, jota lääketieteellistettäessä käytetään termiä sarkopenia.

Aihe on tosi tärkeä ja monisyinen ja siihen liittyy mun nähdäkseni kahdenlaisia toisiinsa liittyviä ongelmia, joista koululääketiede kärsii. Toisaalta lääketiede tekee ihmisistä sairaita medikalisoimalla "oireita", jotka eivät edes ole sairauden merkkejä eivätkä kaipaa diagnosoimista ja hoitamista lääkkein ja toimenpitein, mutta toisaalta taas voidaan missata vakavienkin sairauksien ensioireiden diagnosoiminen ja ne diagnosoidaan ja niihin puututaan lääketieteellisesti vasta, kun oireet ovat puhjenneet täysimuotoiseksi, jo vaikeasti hoidettavissa olevaksi taudiksi (esimerkkinä  tästä erilaisten autoimmuunitautien diagnosointi - ne kehittyvät kolmessa vaiheessa, mutta usein diagnoosi ja hoito tulee vasta kolmannessa vaiheessa, taudin jo tehtyä pysyviä tuhoja sekä muututtua dominoefektin kaltaiseksi ja pysäyttämättömissä olevaksi). Lääketiede operoi diagnooseja tekemällä ja vakavien sairauksien kohdalla diagnostiset kriteerit tuntuvat olevan joskus liian kapeat, kun taas medikalisaatiolle perustuvien diagnoosien rajat ovat liian laveat. Sairauksien varhainen diagnosointi on elintärkeää, mutta sen varjolla tapahtuva asioiden turha medikalisointi on lääketeollisuuden pamppujen, lääkärikeskusten ja lääkäreiden rahapusseja lihottavaa ja tavallisten ihmisten ja heidän terveyttään koskevan huolensa hyväksikäyttöä.  

Se, mitä medikalisaatiokriittisessä keskustelussa ei yleensä kysytä, mutta mitä mä itse aina sen yhteydessä mietin, on kysymys siitä, mitä on tämä ns. normaali vanheneminen, jota medikalisoidaan ja jota medikalisaatiokriitikoiden näkemyksen mukaan ei tulisi lääketieteellistää ja hoitaa. Ovatko kaikki ne muutokset, jotka luemme normaalin ikääntymisen piiriin ja jotka hankaloittavat ikääntyneiden elämää, todella enemmän tai vähemmän väistämättömiä ikääntymisen seuraksia, vai voisivatko ne liittyä myös elämäntapoihin ja olla ainakin osin ennaltaehkäistävissä erilaisin elämäntapavalinnoin? Luettuani funktionaalista lääketiedettä edustavan Datis Kharrazianin aivokirjan olen melkoisen vakuuttunut siitä, että monet normaalina vanhenemisena pidettävät aivojen degeneraation merkit ("vanhuudenhöperyys" ym.) ovat asioista, joita voisi ennaltaehkäistä miettimällä uusiksi terveellisiin elämäntapoihin liittyviä kysymyksiä. Hoitaa ja ennaltaehkäistä siis kannattaisi, mutta ei välttämättä lääketieteellisesti, vaan miettimällä toisin elämäntapojen vaikutusta tapoihin, joilla vanhenemme. Sama elämäntavoilla hoitamisen pointti pätee myös autoimmuunioireisiin, jotka voisivat olla paremmin rauhoitettavissa, jos niihin puututtaisiin ajoissa - tässä tarvittaisiin sitten vaan yhteistyötä lääketieteen kanssa, jotta diagnoosi saataisiin ajoissa ja myös mahdolliset lääkehoidot aloitettua riittävän varhain.

On hyvä, että medikalisaatiosta ja siitä, kuka siitä hyötyy, keskustellaan kriittisesti, joskin samalla on hyvä miettiä, mistä intresseistä käsin medikalisaatiokriittisiä, "turhia" tutkimuksia ja hoitoja kritisoivia puheenvuoroja esitetään - eivät myöskään medikalisaatiokriitikot toimi missään taloudellisessa ja poliittisessa tyhjiössä, vaikka tärkeitä pointteja nostavatkin esille. Aina itsekin oirehtiessaan, sairastaessaan ja diagnooseja sekä hoitoehdotuksia vastaanottaessaan olisi hyvä pyrkiä olemaan aktiivinen ja utelias hoitonsa suhteen, kysellä paljon kysymyksiä sekä pysähtyä miettimään sitä, kuka puhuu ja ehdottaa mitäkin tutkimuksia ja diagnooseja ja mistä perusteista ja lähtökohdista käsin.

(Kuva: Pixabay.com) 

torstai 15. maaliskuuta 2018

Toisenlainen näkökulma stressiin: stressi tulehdustilanaOlen viime aikoina pohdiskellut stressin vaikutusta terveyteen ja kirjoittanut muutaman postauksenkin aiheeseen liittyen. Datis Kharrazianin Why Isn't My Brain Working? -kirjan lukeminen sai mut miettimään aihetta osin uudesta ja vähän laajemmasta näkövinkkelistä. Stressillä olen ymmärtänyt tähän asti lähinnä erilaisisten elämäntilanteiden laukaisemaa psyykkistä ja emotionaalista stressiä, mutta Kharrazianin kirjan luettuani myös erilaiset elimistön epätasapainotilat (fysiologiset ja kemialliset) näyttäytyvät mulle stressoreina. Kaikille näille stressoreille on yhteistä, että ne nostavat elimistön stressihormonitasoja, aktivoivat sympaattisen stressihermoston tuottamaan stressireaktiota ja vaikuttavat näin aivojen ja koko elimistön terveyteen ja tasapainoon negatiivisesti.

Toinen tärkeä havainto, joka myöskin liittyy tapaani ymmärtää stressi ja jonka tein Kharrazianin kirjaa lukiessani, liittyy tapaani ymmärtää inflammaatio eli krooninen matala-asteinen tulehdus. Olen liittänyt inflammaation lähinnä näihin erilaisiin elimistön epätasapaino- ja tautitiloihin (kuten verensokeriongelmiin, ruoka-aineallergioihin ja -yliherkkyyksiin, anemiaan, suoliston bakteeritulehduksiin, parasiitteihin, autoimmuunitauteihin, infektioihin, ruoansulatusongelmiin jne.), mutta kirjan luettuani vasta oikeastaan tajusin KAIKEN stressin, myös elämäntilannetekijöiden aiheuttaman, tuottavan inflammaatiota elimistössä. Olipa stressaava asia millainen tahansa (emotionaalinen, kemiallinen, fysiologinen), niin se saa elimistön vapauttamaan tulehdussytokiineja, jotka sitten stimuloivat aivojen mesolimbisen systeemiä viestimään selkäytimelle tarvetta aktivoida sympaattinen hermosto tuottamaan erilaisia stressiresponsseja. En ole osannut ajatella, että vaikkapa ihan tavallinen perheriita voi laukaista elimistössä päivien mittaisen sytokiiniryöpytyksen ja tulehdusreaktion!Näin ollen stressin hoidon tulee olla sekä elimistön stressireaktioiden rauhoittamista kaikin mahdollisin keinoin että kokonaisvaltaista elimistön inflammaatiotilojen hoitamista. Käytännössähän olen tähän jo pyrkinytkin mm. noudattamalla tulehdusta vähentävää ruokavaliota, karsimalla turhia hiilihydraatteja, yrittämällä hoitaa perussairauttani, meditoimalla, siivoamalla psyykkistä stressiä aiheuttavia tekijöitä mahdollisuuksien mukaan pois elämästäni jne., eli varsinaista uutta itse tapoihini hoitaa itseäni nämä oivallukset eivät ehkä tuo, mutta on todella valaisevaa ja motivoivaa ymmärtää näitä asioita paremmin.

Kroonisesti ja monialaisesti stressaantuneen ihmisen elimistö ja aivot ovat siis jatkuvasti inflammatorisessa, katabolisessa, itseään hajottavassa tilassa ja se suurin kärsijä on loppupelissä aivot. En ole aiemmin oikeastaan ajatellut stressiä varsinaisesti aivojen kannalta enkä ole kunnolla tajunnut, miten pahaa jälkeä krooninen stressi voi aivoissa saada aikaan: krooninen stressi kutistaa aivoja, häiritsee aivojen toimintaa, vauhdittaa aivojen tulehdusta ja heikentää pahispöpöt aivojen ulkopuolella pitävää veri-aivoestettä, altistaen aivot erilaisten bakteerien ja virusten hyökkäyksille. Se myös iskee voimalla erityisesti hippokampukseen (jossa on paljon stressihormoni kortisolin reseptoreja), aiheuttaen unirytmin sekoittumista ja uniongelmia, heikentynyttä muistamista ja oppimista sekä lisääntynyttä Alzheimerin tautiin sairastumisen riskiä.

On ahdistavaa, mutta samalla motivoivaa ja inspiroivaa hahmottaa näitä asioita, sillä ainakin itselläni on niin, että tieto motivoi tekemään positiivisia asioita ja muutoksia sekä luopumaan vahingollisista asioista ja tekemisistä. Erilaiset stressin muodot ovat osa elämää, stressistä ja stressaavista asioista ei pääse koskaan kokonaan eroon, mutta olennaista onkin miettiä, miten karsia turhat stressin aiheuttajat pois elämästä ja miten toimia jäljellä olevan stressin kanssa niin, että se pysyy hallinnassa eikä sympaattinen stressihermosto pääse olemisessa niskan päälle ja vallitsevaksi olotilaksi.

Korkeiden kortisolien taltuttaminen jatkuu nyt siis uudella innolla!

Haluan lopuksi nostaa esiin vielä yhden itselleni tosi tärkeän pointin Kharrazianin kirjan stressi-luvusta. Kharrazian tarjoaa selityksen sille, mitä omassa elimistössäni ja aivoissani tapahtuu, kun en pysyttele "rasitusikkunassani", vaan ponnistelen liikaa esimerkiksi ajattelutyön parissa. Aivo- ja ajattelutoiminnan jaksamisen rajojen ylittämisestä seuraa aivojen inflammatorinen reaktio, joka oireilee koko elimistön inflammaationa ja erilaisina somaattisina oireina kuten pohjattomana uupumuksena, kipuina tai vatsavaivoina. Yliväsyneet aivot eivät jaksa enää viestiä parasympaattisen, tasaisista ja elimistöä rakentavista elintoiminnoista vastaavan hermoston kanssa, jolloin sympaattinen, taistelemisesta ja pakenemisesta vastaava stressihermosto aktivoituu. Aivojen ylirasitustila on aivojen ja koko elimistön stressi- ja tulehdustila. 


Tämä saattaa selittää niitä oloja, joista joudun kärsimään aina ponnisteltuani jaksamiseni rajat ylittävällä intensiteetillä tai kestolla joko kognitiivisesti tai fyysisesti - seuraavien päivien loputon uupumus, huonovointisuus ja kuumeilu voivat kertoa aivojen ja kehon inflammaatiosta. Tässäpä taas yksi syy pyrkiä todellakin aina mahdollisuuksien mukaan pysyttelemään oman rasitusikkunan rajoissa, sen rajat tuntuvasti ylittävä ponnistelu ei missään nimessä edesauta kuntoutumista.
Kuva 1: Pixabay.com
Kuva 2: Chris Sabor on Unsplash
Kuva 4: Toa Heftiba on Unsplash

keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Sopivasti hörhö lauantai

Jaetut hetket ovat parhaita.
Alan lopulta olla toipunut viime viikon ohjelmasta, joka sisälsi harvinaisen runsaasti sosiaalista ja kodin ulkopuolista elämää. Maanantaina tein reissun Tampereelle toimiakseni läheiseni tukihenkilönä lääkärin vastaanotolla ja viikonloppuna oli ohjelmassa lapsuudenystäväni yökyläily meillä. Vietettiin varsin hauska ja aktiivinen lauantai, johon kuului kaikenlaista ohjelmaa - kuulumistenvaihto-osiota unohtamatta!

Lauantaimme käynnistyi äänikylvyllä, jonka mainoksen olin bongannut paikallisen kirjastomme ilmoitustaululta. Hehkutukseni helmikuisesta äänikylpykokemuksestani olivat vakuuttaneet ystäväni, joten hän innostui heti, kun kysyin häneltä, että ilmoittaisinko meidät sessioon. Olimme paikalla kymmentä minuuttia ennen tilaisuuden alkua nykimässä Joogakoulu Kajon lukittua ovea ja piti jo tarkistella kalenterista, että näinköhän olemme erehtyneet päivästä tai viikosta. Kohta paikalle kuitenkin kurvasi auto, josta hyppäsi ulos myöhässä oloaan pahoitteleva lierihattupäinen mies, joka paljastui äänikylvyn vetäjä Bastiaan Anthonie Baaijksi. Ajeli Hämeeseen Raaseporista ja oli arvioinut ajoajan vähän pieleen. No problem, sattuuhan sitä! Veimme ulkovaatteemme ja reppumme takahuoneeseen säilöön, teimme salin lattialle mukavat pedit joogamatoista, vilteistä ja tyynyistä ja kävimme makuulle odottelemaan session alkua. Toki alkufiilis kärsi verrattuna siihen äänikonserttiin, johon osallistuin kuukautta aiemmin ja jossa tila oli valmiiksi laitettuna odottamassa osallistujiaan, kauniin harmonisesti kynttilöin valaistuna ja suitsukkeiden tuoksun leijuessa ilmassa, patjojen ollessa levitettynä valmiiksi lattialle. Kun puitteet olivat kunnossa, niin osallistujana tunsin heti huoneeseen sisään astuessani astelevani sisään oikeanlaiseen tunnelmaan. Uskoisin, että Bastiaaninkin konserteissa tämä asia on tavallisesti mietittynä ja hoidossa.

Tilaisuutta ei ilmeisesti oltu mainostettu kovin aktiivisesti ainakaan sosiaalisessa mediassa, mistä johtuen osallistujajoukko jäi aika pieneksi. Meitä aikuisia osallistujia oli alle kymmenen ja lisäksi paikalla oli joukko lapsia, osa Bastiaanin omia, eli kyseessä oli koko perheen tapahtuma. Konsertin aikana oli lupa maata rauhassa patjalla tai liikkua ja tanssia, jos siltä tuntuu - pointtina oli nauttia ja rentoutua itselleen sopivimmalla tavalla. Itse kellahdin viltin alle, suljin silmäni ja vain olin. Kuulimme puolitoistatuntisen konsertin aikana ainakin didgeridoota, kahdenlaisia huiluja, maljoja ja joitain muitakin soittimia, joiden nimiä en muista. Mun oli aluksi hankalaa päästä tunnelmaan sisään, eikä vähiten siksi, että paikalla olevat lapset elivät konsertin aikana omaa elämäänsä, touhuten omia juttujaan ja säestäen soitinten ääniä omilla äänillään. En tiedä pitikö Bastiaan soitinten äänen voimakkuuden hiljaisemmalla tasolla lasten takia, mutta itse olisin kaivannut sitä, että äänet soivat kovempaa - nyt ainakin mun kohdallani jäi suurimman ajan äänikylvystä puuttumaan se aspekti, mistä nautin niin kovasti edellisen äänikylvyn kohdalla, eli tunne siitä, että soitinten äänet todella resonoivat omassa kehossani. Hetkittäin sain tämän tuntemuksen didgeridoon ja myös maljojen, jotka soivat harmillisen lyhyen aikaa, äänistä. Koin kyllä didgeridoon monotonisen, rytmikkään sointiäänen rentouttavana ja siitä olisin jaksanut nauttia vaikka kuinka pitkään, etenkin jos äänen voimakkuutta olisi saatu vähän nostettua. Kaikkiaan nautin kyllä konsertista ja loppuvaiheessa aloin jo mukavasti relatakin, mutta sellaiseen syvän rentoutumisen tilaan, mistä sain edellisessä äänikylvyssä nauttia, en missään vaiheessa päässyt. Olen tyytyväinen, että menin paikalle ja sain jakaa kokemuksen ystäväni kanssa, mutta voi olla, että tämä yksi kerta tätä äänikylpylajia riittää. Ystäväni oli kertomansa mukaan nukahtanut heti konsertin alussa didgeridoon ääneen, joten hänelle kokemus oli ollut selkeästi rentouttavampi kuin mulle. Häntä eivät olleet myöskään lasten äänet häirinneet, ehkä liittyen siihenkin, että hän on "lapsellisena" tottunut lasten ääniin eri tavoin kuin tällainen lapseton. Itse tällaisena keskittymisongelmaisena tulen jatkossa suosimaan aikuisille suunnattuja äänikylpyjä aina kun se vaan on mahdollista.

Äänikylvyn jälkeen meidän oli tarkoitus käydä tsekkaamassa Hemma-nimisen, gluteenittomiin kasvis- ja raakaruokiin erikoistuneen kahvilan lauantaibrunssi, mutta paikan päällä selvisikin, että ruoat eivät olekaan vegaanisia, kuten olin jostain syystä omassa päässäni kuvitellut, vaan niissä oli käytetty runsaasti mm. maitotuotteita, jotka eivät mun tulehdusta vähentävään ruokavaliooni sovi. Brunssini olisi jäänyt harmillisen suppeaksi, joten päätimme sitten suunnata tuttuun ja turvalliseen thaimaalaiseen ravintolaan, josta taatusti saa ruokaa, jota myös mä pystyn hyvillä mielin syömään. Hemmassa oltiin kyllä avuliaita, ystävällisiä ja halukkaita miettimään ruoille mulle sopivia vaihtoehtoja, mutta yhdessä todettiin, että soittelen sitten ensi kerralla etukäteen ennen tuloani, että voivat järjestää mullekin riittävän määrän sopivaa syötävää. Ruokavalioni on tällä hetkellä sen verran rajoittunut ja hankala, että on pieni ihme, jos jostain löytyy valmiina brunssi tai buffet, joka on suoraan mun tarpeisiini ja rajoituksiini sopiva. 

Se alkuperäinen syy ystäväni kyläilyyn juuri tänä kyseisenä lauantaina oli kuitenkin Aulanko Areenan CMX:n konsertti, johon olimme sopineet jo aikaa sitten menevämme. Olemme fanittaneet tätä kyseistä yhtyettä jo parinkymmenen vuoden ajan ja mielemme teki käydä katsastamassa, mitä yhtyeelle nyt kuuluu ja mikä on herrojen keikkakunto - sekä ihan vain viettää hauska ilta hyvän musiikin parissa ja hyvässä seurassa. Odotukset olivat siis suhteellisen korkealla, olihan vielä juuri vastikään Kulttuuritalolla järjestetty CMX:n konserttikin saanut varsin hyvät arvostelut. Kiertueen teemana oli lauluja kolmelta vuosikymmeneltä eli myös niitä helmiä menneiden vuosien varrelta oli runsaasti tiedossa.

Keikka oli ensimmäisemme Aulanko Areenalla ja oli pienehkö pettymys astua sisään keikkapaikalle, kun olimme kuvitelleet sen sijaitsevan Hotelli Aulangon yökerhon yhteydessä ja kun kyseessä olikin kylpylän yhteydessä sijaitseva, melkoisen kolkko ja kalsea parakin ja jumppasalin risteytys. Baaritiskin virkaa toimitti yhdelle seinälle sijoitettu pitkä pöytä ja wc-käynnit oli järjestetty niin, että naisille oli muutama vessa ja miehet pääsivät asioimaan tilan ulkopuolelle sijoitetuissa Bajamajoissa. Tilasta tuli mieleen sellainen vähän vielä karvalakimpi versio Tampereen Pakkahuoneesta, joskin suunnilleen yhtä heikolla äänentoistolla.

Noo mutta, eihän niillä keikkapaikan puitteilla (äänentoistoa lukuunottamatta) niin hirveän suurta merkitystä ole ainakaan mulle, jos vaan keikka muuten on onnistunut ja musiikki vie mukanaan. Tällä kertaa jäi kyllä kuitenkin se varsinainen keikkahurmoskin kokematta. Kun luin myöhemmin artikkelin, jossa kehuttiin tätä keikkaa ja CMX:n kovaa keikkakuntoa, niin mietin, että olimmeko todella samalla keikalla! Itse löysin itseni miettimästä kesken settiä, että enpä nyt tiedä kumpi on väsyneempää, yhtyeen soitanta vai paikalla olevan yleisön meininki. Homma ei tuntunut oikein lähtevän nousuun ja lentoon. Bändin vastaanotto oli vähän laimea ja se puolestaan tuntui heijastuvan bändiin, joka ei tuntunut innostuvan soittamisesta. Oli jotenkin innotonta eikä se varmasti kerro keikasta hyvää, että katselin salin seinällä olevaa kelloa useampaan otteeseen... Oli illassa toki hetkensä ja itsekin innostuin muutaman lempparibiisini kohdalla heilumaan ja hoilottelemaan mukana. Kaiken kaikkiaan tunsin kuitenkin keikan loputtua, että nyt on aika kiittää CMX:ää menneistä hienoista vuosista ja keikoista ja toivottaa kaikkea hyvää jatkossa, mun keikkani taitavat olla tämän bändin osalta kuitenkin nyt tässä.

Pienistä pettymyksistä huolimatta päivä oli kuitenkin just hyvä - sopiva sekoitus hörhöilyä, semihyvää ruokaa, livemusiikkia ja ystävyyttä. Parasta viikonlopussa oli ehdottomasti ystävän kanssa yhdessä vietetty aika ja asioiden tekeminen yhdessä. Miksi ihmeessä emme ole tavanneet viime vuosina useammin? Taas oli hauskaa huomata, miten juttu jatkui siitä, mihin se oli viimeksi jäänyt, kuten aina lapsuudenystävien kanssa tapahtuu, riippumatta siitä, kuinka pitkä aika edellisestä tapaamisesta on. Oli helppoa, luontevaa ja tuttua ja sai kokea tulevansa nähdyksi omana itsenään. Tämä tuntuu erityisen tärkeältä nykyisessä elämäntilanteessani, jossa nähdyksi tulemisen kokemuksia ei ole liikaa. Tällaisista ystävyyssuhteista täytyy pitää kiinni ja niille kannattaa ottaa aikaa ja energiaa! Ja niin teimmekin, seuraava yhteinen päivämäärä on jo kalenteriin merkittynä.

Iloinen ja kiitollinen olo.

Tähän tähdätään!
 (Kuvat: Unsplash.com) 

maanantai 12. maaliskuuta 2018

Matalapaineisen testissä aurinkoisen värikkäät kompressiosukat


Kun terveydenhoitoalan tarvikkeita ja tuotteita myyvä, Color4Care -niminen yritys tarjosi mulle tukisukkia testattavakseni ja käyttööni bloginäkyvyyttä vastaan, niin innostuin oitis ajatuksesta. Tukisukkien käyttö ei ollut mulle ennalta tuttua, mutta olin kuullut ja lukenut muun muassa joidenkin matalasta verenpaineesta kärsivien ihmisten hyötyneen kompressiosukkien käytöstä, joten tottakai näin "matalapaineisena" kiinnostuin tilaisuuden tarjoutuessa kokeilemaan tällaista tuotetta. Kun sitten klikkasin itseni yrityksen sivujen tukisukkaosastolle ja näin kaikki ne ihanat väri- ja mallivaihtoehdot, joista sukat itselleni valita, niin olin ihan myyty - näillä valikoimilla voi unohtaa ajatukset tukisukista mummosukkina, jotka haluaa visusti piilottaa housujen lahkeiden alle piiloon katseilta! Vai mitäs sanotte näistä valitsemistani värikkäistä ja lämpimän sävyisistä Ruth Autumn Glory -raitasukista? 


Saatuani lopulta valittua laajasta sukkavalikoimasta ne kaikkein mieluisimmat ja kompressioasteeltaan varmasti sopivat tukisukat (valitsin kompression 1 sukat, koska ne ovat puristukseltaan keveimmät ja siten useimmille ihmisille käytössä turvalliset, kompressioltaan vahvempien sukkien käytöstä haluan keskustella ensin lääkärini kanssa) alkoi sukkien sopivan koon pähkäily. Tukisukkia aktiivisesti käyttäville on ehkä itsestäänselvää, että sukkien kokoa ei valita kengän koon perusteella, vaan mittaamalla nilkan ja pohkeen ympärys sekä katsomalla sopiva sukkakoko näiden mittojen pohjalta kokotaulukosta, mutta meille aiheeseen vihkiytymättömille voi sattua koon valinnassa virheitä. Oma kengän kokoni on 37-38, mutta tukisukkakokoni on paksupohkeisena 40-42 - onneksi huomasin sukkia valitessani klikata auki koko-opas -linkin, minkä takaa selvisi vinkit sukkien oikean koon valintaan. Valitsemani koko olikin sitten just eikä melkein sopiva ja sukat istuvat jalkoihini aivan mainiosti - ne ovat napakat, mutta eivät ahdistavan tiukat. Näiden sukkien materiaali on pääosin puuvillaa, polyamidilla ja pienellä määrää lycraa täydennettynä, ja materiaali tuntuu oikein miellyttävältä ihoa vasten. Valikoimista löytyi myös ainakin bambusta valmistettuja sukkia.

Tyypillisesti tällaiset kevyemmän puristusasteen kompressiosukat ovat aktiivisessa käytössä ihmisillä, jotka tekevät pitkiä työpäiviä jalkojensa päällä tai istuen, sillä sukat lisäävät verenkiertoa jaloissa, tarjoavat hierovan kokemuksen ja vähentävät jalkojen turvotusta ja väsymystä. Itse en kuitenkaan ainakaan tämän hetkisessä normaaliarjessani vietä pitkiä aikoja jaloillani, vaan kiinnostus kompressiosukkien testaamiseen lähti ensisijaisesti halusta testata, olisiko tällaisista sukista apua erityisesti pystyasennossa heikotuksena, uupumuksena ja ajoittaisena huimauksena oireilevaan matalaan verenpaineeseeni. Kun kompressiosukkien käyttäminen estää verta pakkautumasta jalkoihin, niin verenkierto pysyy tasaisempana ja näin myös aivoverenkierron pitäisi toimia paremmin ja tasaisemmin.


Lyhyeen testijaksoon ei mahtunut päivää, jona olisin joutunut viettämään yhtäjaksoisesti pidempiä aikoja kodin ulkopuolella liikkeellä ja pystyasennossa, jolloin kompressiosukat olisivat joutuneet todelliseen testiin, mutta ehdin testata niitä muutamana päivänä kotioloissa useamman tunnin ajan kotitöitä tehdessä ja tietokoneen äärellä istuessa. Kokemus oli miellyttävä: sukat oli helppo pukea jalkaan, ne olivat pehmeät ja hengittävät ja puristivat juuri mukavasti pistäen veren kiertämään ja tehden jaloista virkeämmän tuntuiset. Hetken päästä sukkien olemassaolon oikeastaan jo unohti, niin luontevilta ne jaloissa tuntuivat. On hankalaa arvioida tämän lyhyen käyttökokemuksen pohjalta ja nähtäväksi jää, olisiko kompressiosukista todella apua pitkien, aktiivisten liikkeelläolopäivien tuottamaan uupumukseen ja huimailuun, mutta jo tämä suppea kotioloissa toteutettu kokeilu osoitti, että ainakin palaisin tuollaisen päivän jälkeen kotiin virkeämmän ja miellyttävämmän tuntuisin jaloin.

Mielenkiinnosta googlailin vielä muita tukisukkien potentiaalisia käyttöaiheita ja luin esimerkiksi osan uniapneasta kärsivien potilaiden hyötyneen tukisukkien käytöstä. Päivän aikana alaraajoihin kertyvä neste siirtyy makuuasennossa ylävartalolle ahtauttaen ylähengitysteitä, mutta aamusta iltaan pidettävät tukisukat estävät nesteen kertymistä alaraajoihin ja voivat näin helpottaa hengityksen kulkua ja uniapneaoireita. Itseltäni löytyi laajassa unitutkimuksessa mahdolliseen lievään uniapneaan viittaavia oireita ja odotan mielenkiinnolla, mitä unilääkärini tulee tukisukkien käyttöön uniapnean hoitokeinona kommentoimaan - kaikki lääkkeettömät ja kajoamattomat hoitovaihtoehdot kiinnostavat aina.

Nämä ihanaiset raitasukat jäävät varmasti käyttöön ja odotan jo pääseväni ulkoiluttamaan niitä kevätauringon sulattamille kaduille ja metsäpoluille keväisempien kenkien kaverina.

lauantai 3. maaliskuuta 2018

Helmikuun viimeisen viikonlopun tunnelmia


Tallennan muistiin muutamia hetkiä viime viikonlopulta, helmikuun viimeiseltä, vaikka maaliskuun ekaa viikonloppua jo eletäänkin. Postauksen kuvat ovat lauantailta, päivä maalla oli täynnä ihania asioita - joista kylläkin makselin sitten veroja sunnuntain ja suurimman osan maanantaistakin. Pakkasessa liikkuminen verottaa energioita enemmän kuin kuvittelinkaan, sen kanssa täytyy ottaa tosi varovasti. Keskitytään nyt kuitenkin siihen, mikä oli ihanaa! 

  
Ihanaa oli vetäistä kunnon päikkäreiden päälle metsäsukset jalkaan ja aurinkopleksit päähän ja lähteä testaamaan mukavan naapurimme lähipelloille ajamia latuja. Alkuillan aurinko paisteli siniseltä taivaalta ja heitti hohtaville hangille pitkiä varjoja. Hiihtää hissuttelimme menemään miehen kanssa, bongaillen hangelta metsän eläinten jälkiä ja hengittäen keuhkot täyteen raikasta pakkasilmaa. Matkaa tasamaahiihdolle kertyi ehkä pari kilometriä, se tuntui just sopivalta ja olo oli illalla lenkin jälkeen mukava. En tiennyt seuraavien päivien takapakista vielä mitään. Karvakaverit osasivat arvostaa helmikuun aurinkoa, joka tuntui hiukan jo lämmittävänkin. Talon aurinkoisimmasta paikasta kilpailtiin välillä raivokkaasti, siten kun vain sisarukset osaavat, mutta hetkittäin siihen mahduttiin sovussakin nautiskelemaan.


Viikonloppuna on mukavaa panostaa ruoanlaittoon ja syödä vähän paremmin. Tällä kertaa kokkailtiin pekonilla mehevöitettyä peuran kulmapaistia sekä hunajaisia, tuoreella oreganolla kruunattuja uunijuureksia. Peuran kaveriksi keittelin vielä konjakkisen kastikkeen. Oli tosi onnistunut kokonaisuus kaikkiaan, joskin ensi kerralla jätän paistin inasen raaemmaksi. Tämä ateria jää ehdottomasti mun repertuaariini, peuran paistejakin riittää vielä pakkasessa.Lauantaipäivän kruunasi tietysti vielä löylyt puolueellisen arvioni mukaan maailman ehkä parhaassa saunassa - mutta kun tuolla meidän landen saunassa ne löylyt vaan ovat ihan mahtavat, just sellaiset sopivan lempeät ja silti napakat. Vielä oli viime kesäisiä vihtojakin jäljellä, jotta saatiin kesän tuoksuja ja tunnelmaa löylyhuoneeseen. Kyllä kelpasi.

Sänkyyn lopulta kömpiessä unta ei tarvinnut odotella (niin kuin sitä nyt koskaan muutenkaan tarvitsisi!). 

Naureskelen itsekseni, kun mietin teiniminääni, joka pyörittelisi villisti silmiään jonkun keski-ikäisen vanhuksen fiilistellessä täydellisen viikonlopun reseptinä päikkäreitä, hiihtolenkkiä, hyvää ruokaa ja ehkä lasillista punaviiniä ruoan kaverina sekä saunomista ja loppuillan hengailua pyjamassa, mutta tähän on tultu. "Kyllä sinäkin sitten vanhempana ymmärrät", kuulen äitini äänen teiniminäni korvissani. 

Oikeassahan hän oli, taas.

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Tänään vietetään harvinaisten sairauksien päivää


Photo by Drew Hays on Unsplash

Tänään vietetään kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta harvinaissairauksista ja niihin liittyvistä haasteista. Tänä vuonna päivän teemana on tutkimus: kampanja muistuttaa harvinaissairauksien tutkimuksen tärkeydestä ja merkityksestä ihmisten elämään, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Tutkimus auttaa tunnistamaan aiemmin tuntemattomia sairauksia ja lisää ymmärrystä harvinaissairauksista. Se tukee lääkäreitä oikean diagnoosin määrittelyssä ja antaa harvinaissairaalle tietoa sairaudestaan. Se voi myös johtaa uusien  hoitojen kehittämiseen.

Määritelmän mukaan sairaus on harvinainen, jos sitä sairastaa korkeintaan 5 ihmistä 10000 ihmistä kohden. On arvioitu, että noin 300000 suomalaisella on jokin harvinainen sairaus, vamma tai oireyhtymä. Erilaisia harvinaissairauksia arvioidaan olevan noin 8000. Sairauden harvinaisuus tarkoittaa usein sitä, että lääkärit eivät osaa sairautta tunnistaa, jolloin diagnoosin saaminen voi viivästyä vuosia tai pahimmillaan jopa vuosikymmeniä - joskus diagnoosi jää kokonaan saamatta. Ja kun sairaudelle ei ole diagnoosia, tarkoittaa se monissa tapauksissa hoitoketjujen ja yhteiskunnan tukiverkostojen ulkopuolelle putoamista - ei ole ollenkaan tavatonta, että oireileva potilas, jonka oireille ei löydetä selkeää syytä, leimataan terveydenhuollon, yhteiskunnan ja jopa läheisten toimesta luulosairaaksi. Jos diagnoosi jossain vaiheessa löytyykin, niin sairaus on saattanut tehdä jo paljon peruuttamatonta vahinkoa niin harvinaissairaan terveydelle ja toimintakyvylle kuin elämänlaadullekin, ja kun hoitojen piiriin lopulta päästään, niin voi olla epäselvää, miten tulisi hoitaa, sillä selkeitä hoitolinjauksia ei harvinaisille sairauksille useinkaan ole olemassa. Myös vertaistuki voi olla tiukassa, jos sairaus on hyvin harvinainen - pahimmillaan harvinaissairas on ainoa laatuaan tässä maassa. Onneksi internet ja some mahdollistavat nykyään vertaisten etsimisen myös maan rajojen ulkopuolelta.

Photo by adrian on Unsplash

Itse olen odottanut diagnoosia sairaudelleni nyt kymmenen vuotta ja lääkärini ovat nostaneet kädet jo pystyyn eikä itse sairauttani myöskään hoideta enää mitenkään, koska ei olla varmoja siitä, mitä ja miten pitäisi hoitaa. Lisäksi kannan oireettomana erästä harvinaista geenivirhettä, josta kuulin omalla kohdallani vasta vajaa vuosi sitten ja joka löytyi suvustamme vasta perhepiirissämme tapahtuneen nuoren ihmisen äkillisen kuolemantapauksen myötä - hänen harvinaista oireyhtymäänsä ei tunnistettu ajoissa ja häntä hoidettiin väärällä diagnoosilla ja väärillä hoidoilla, todellisen sairauden hoitamatta jäämisen johtaessa kuolemaan. Näistä kokemuksistani sekä muiden harvinaisten kokemuksia kuultuani pidän tällaisen vuotuisen Harvinaisten sairauksien päivän järjestämistä todella tärkeänä tempauksena ja puheenvuorona harvinaissairaiden hankalan tilanteen puolesta ja tämän (ja viime) vuoden teema, harvinaissairauksien tutkimuksen peräänkuuluttaminen varhaisemman diagnoosin ja hoidon saamiseksi on todella tärkeä ja hyvin valittu. Tutkimusta ja tietoisuutta harvinaisten kohtaamista haasteista todellakin tarvitaan.

Photo by DES Daughter on Foter.com / CC BY-NC-SA

Suomessa harvinaissairaiden asioita ajavat Harvinaiset-verkosto sekä Harso Ry (Harvinaissairauksien ja vammojen kattojärjestö). Ne järjestävät tänään mm. harvinaissairauksia koskevan seminaarin ja ovat julkaisseet päivää koskevan mediatiedotteen, missä peräänkuuluttavat harvinaissairaiden kokemustietoa tutkimuksen tueksi ja harvinaissairaiden arjen haasteiden näkyväksi tuomiseksi. Olkoon tämä blogikirjoitus oma korteni kekoon. Harvinaisten sairauksien kansainvälinen kampanjasivu, jota ylläpitää EURODIS (Rare Diseases Europe), ja jolta löytyy vapaasti jaettavissa olevaa kampanjamateriaalia, löytyy täältä.     

perjantai 23. helmikuuta 2018

Hiljainen kaupunki, verkkaisia päiviä


Rakastan tätä kaupunkia, sen hiljaisuutta ja verkkaista elämänrytmiä. Vaikka joskus kaipaankin suurempien kaupunkien ihmisvilinää ja vilkasta kaupunkikulttuuria, niin suurimman osan ajasta mä nautin tästä rauhasta. Täällä on helppoa hengittää ja ajatella.     


Hiljaisuus onkin tullut tarpeeseen, sillä mielenrauha on ollut hieman hakusessa - elämä ei ole päästänyt ihan helpolla. Sitäkin suuremmalla syyllä olen karannut helmikuun aurinkoisille hangille kävelemään ja hengittelemään. Nämä valoisat talvipäivät ovat tulleet kuin tilauksesta. Kotiin palatessa mieli on ollut levollinen.


Olen viime aikoina surrut kaikkea sitä, mitä olen sairasteluni takia menettänyt ja mistä jään ulkopuoliseksi. Eilen ulkona kävellessäni kuitenkin muistin myös, että nykyisessä tilanteessani on jotain hyvääkin. On mahdollisuus hitaisiin, rauhallisiin aamuihin ja valoisan aikaan tapahtuviin kävelylenkkeihin. Ne auttavat mua toipumaan, ja toipuminen on nyt mun työni. Niitä tulen joskus ehkä kaivatenkin muistamaan, kun olen päässyt palaamaan arkeen, jossa kalenterissa on muitakin merkintöjä kuin satunnaisia lääkärireissuja ja kirjaston kirjojen eräpäiviä - arkeen, josta varovasti unelmoin.


Tänään kehoni pyytää lepoa, ja lepoa se saa. Aion ihailla helmikuun aurinkoa ainoastaan lämpimästä peiton alta, juoda kahvia ja jumpata hieman aivoja funktionaalisen neurologian parissa. Viikonlopulle on haaveissa metsäsuksien liiteristä kaivaminen ja aurinkoisilla pelloilla hiihteleminen, näistä keleistä pitää nyt nauttia. Ihanaa viikonloppua!